קורס מודול 1

4 מפגשים בני 4 שעות סה"כ 16 שעות,
55
נק' גוף חדשות מיקום,
הבנה של הנק' ברבדים השונים,
מעגלי גוף – הבנת תהליכים בהם מתקיים קצר בין איברים שונים, איזון התקשורת בין המערכות השונות
העמקה והרחבה של טיפול בכאב,
טכניקה של נטרול רגשי – למידה של 12 רגשות המהווים ארכיטיפים וכיצד לאזן אותם,
העמקה של תהליך השחרור הרגשי.
שילוב של איברים ומערכות נוספות התומכות בעדיפות הטיפול.

העמקה של פרוצדורות עבודה עם בעיות שלד מבנה עמוד שדרה.

השם שלך

האימייל שלך

הטלפון שלך

ההודעה שלך