אדמה

משמש לאזן את האדמה וממלכת הצומח המושפעים לרעה מהפרעות חשמליות שבאדמה ובמזהמים שבאוויר ועל הקרקע.
משמש להעלאת תדר של אבנים וקריסטלים .

בתוך הבית
מניחים את הכרטיס על אחד הצמחים/עציצים למעשה ישפיע על כל הצמחים בסביבה.

מחוץ לבית – מניחים את הכרטיס מתחת לעץ או שיח הוא יעלה את האנרגיה בצורה משמעותית לאזור גדול.

כאשר מניחים את הכרטיס על הגוף תהיה לו השפעה של קרקוע הגוף
עוזר בהוצאת רעלים מהגוף
מנקה ומטהר את הכבד
ומאיץ את שחרור המיקרואורגניזמים (חיידקים/בקטריות) מהגוף.

השם שלך

האימייל שלך

הטלפון שלך

ההודעה שלך